Nedelja je moj galgenhumor

Da bih vam ispričala svoju Afriku, prvo moram da vam ispričam svoju Evropu. Ali danas je nedelja, nedelje su da se brišu a ne da se pišu. Nedelje su dani za mamurne, za pesnike, za muze, za prejedanje, za šaputanje, za grcanje u suzama i za vrištanje u jastuk. Nedelja je jeftini tester bugarskog parfema […]