Čovek koji je sahranio serotonin

Jedini cilj dole navedenog teksta je da se ni jednom ne spomene vlasnik i ktitor sadašnje državne teritorije na kojoj smo. Imam osećaj da sam neki finansijski izveštaj, pošto počinjem da se javljam kvartalno, zabrinutog lica, prebirajući po svim nepročešljanim temama u glavi, kao da mi stiže kamata za svako zakasnelo slovo, dok boldujem lajt […]