Nau, sell me this sauna

U 2019-oj počela sam da (sebi) neke ljude objašnjavam interpunkcijskim znakovima: tačka, upitnik, uzvičnik, zarez, tačka – zarez, dve tačke, crta, navodnici, zagrada. Prosto, praksa je pokazala da sam neretko u pravu. Tako npr. neke ljude ne mogu da objasnim bez zagrade, (to su vam oni “dobra je u duši” tip), tu su za sve […]