Granična policija javlja : Srce na carini dan 9.

Ne znam jesu li pisci kao slikari, da li mogu da pišu po narudžbini? Da li je srce paket, pa da ga poručiš da emituje puls ljubavi? Ide li na carinu radi provere? Pisce prati glas da su depresivni (što ne mogu da demantujem, ali isto tako ni da potvrdim), lagala bih kada bi rekla […]