Trampa za fejm

Živim u jednoj od najlepših ulica Sombora. Obožavam taj deo grada, neopravdano podcenjen i gurnut pod tepih infrastrukture zarad nekih modernijih ćoškova. No, ne mari. Predpostavljam da svako voli svoj dom, gde god ga je napravio. Osim četvrtine grada koja živi osuđena na večiti smrad somborske kafilerije. SVE, SVE mogu da shvatim o gradskom vrhu, […]